Administrer dataene mine

Grunnleggende informasjon om databeskyttelse

Ansvarlig:

 • KARLA NATALIA CORTÉS OVALLE

Hensikt:

 • Online produktanskaffelse
 • Behandling av bloggkommentarer
 • Nettbrukeradministrasjon
 • Kommersiell kommunikasjon knyttet til våre tjenester

Legitimering:

 • Uttrykke samtykke og legitim interesse

Mottakere:

 • Ingen data overføres til tredjeparter, bortsett fra juridiske forpliktelser

Rettigheter:

 • Få tilgang til, korriger og slett data, samt andre rettigheter, som forklart i tilleggsinformasjonen.

Hos THE CRAZY FIFTIES jobber vi for å tilby deg en best mulig opplevelse gjennom våre produkter og tjenester. I noen tilfeller er det nødvendig å samle inn informasjon for å oppnå dette. Vi bryr oss om personvernet ditt og mener vi bør være transparente om det.

Derfor, og i forbindelse med bestemmelsene i FORORDNING (EU) 2016/679 AV EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET av 27. april 2016 (heretter kalt "GDPR") angående beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og den frie sirkulasjonen av disse dataene, og LOV 34/2002 av 11. juli om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel (heretter "LSSI"), informerer THE CRAZY FIFTIES brukeren som, som behandlingsansvarlig, vil inkludere personopplysningene levert av brukere i en automatisert fil.

Vår forpliktelse begynner med å forklare deg følgende:

 • Dataene dine samles inn slik at brukeropplevelsen forbedres, med tanke på dine interesser og behov.
 • Vi er transparente om dataene vi samler inn om deg og hvorfor vi gjør det.
 • Vår intensjon er å tilby deg en best mulig opplevelse. Når vi skal bruke dine personopplysninger vil vi derfor alltid gjøre det i samsvar med regelverket, og når det er nødvendig, vil vi be om ditt samtykke.
 • Vi forstår at dataene dine tilhører deg. Derfor, hvis du bestemmer deg for ikke å gi oss tillatelse til å behandle dem, kan du be oss om å slutte å behandle dem.
 • Vår prioritet er å garantere din sikkerhet og behandle dataene dine i samsvar med europeiske forskrifter.

Hvis du ønsker mer informasjon om behandlingen av dataene dine, se de ulike delene av personvernreglene nedenfor:

Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger?

Identitet: THE CRAZY FIFTIES Registrert kontor: Partida Solaes 480, 13 CIF-nr: Y4725143Z
E-post: info@thecrazyfifties.es

THE CRAZY FIFTIES har utnevnt en personvernombud eller en intern kontaktperson i sin organisasjon. Hvis du ønsker å stille spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte ham på e-post på info@thecrazyfifties.es

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Personopplysningene som brukeren kan oppgi:

 • Navn og etternavn
 • Telefonnummer
 • Adresse og CP-e-post.
 • Plassering.
 • Betalingsinformasjon
 • IP-adresse, dato og klokkeslett hvor du fikk tilgang til tjenestene våre, nettleser du bruker og data om enhetens operativsystem.

I noen tilfeller er det obligatorisk å fylle ut registreringsskjemaet for å få tilgang til og nyte visse tjenester som tilbys på nettstedet; På samme måte betyr det å ikke oppgi de forespurte personopplysningene eller ikke akseptere denne databeskyttelsespolicyen umuligheten av å abonnere, registrere eller delta i noen av kampanjene der personopplysninger etterspørres.

Hvorfor og til hvilket formål behandler vi dataene dine?

Hos THE CRAZY FIFTIES behandler vi informasjonen gitt til oss av interesserte parter for følgende formål:

Administrer sendingen av informasjonen som forespørres fra oss, så vel som alle andre spørsmål du måtte ha og som ikke er underlagt betingelsene på nettstedet eller kontrakten om tjenesten.
Håndtering av kjøp gjort av brukere på nettstedet.

Administrer publisering av kommentarer fra brukere på bloggen.
Utvikle kommersielle handlinger og utføre vedlikehold og forvaltning av forholdet til brukeren, samt styring av tjenestene som tilbys gjennom nettsiden og informasjonsoppgaver.
Utvikle og promoteringsaktiviteter som kan organiseres.

I noen tilfeller vil det være nødvendig å gi informasjon til myndigheter eller tredjeparter av revisjonsgrunner, samt håndtere personopplysninger fra fakturaer, kontrakter og dokumenter for å svare på krav fra klienter eller offentlige forvaltninger.

Vi informerer deg om at personopplysningene innhentet som følge av registreringen din som bruker vil utgjøre en del av Registry of Processing Activities and Operations (RAT) der THE CRAZY FIFTIES er eieren, som vil bli oppdatert med jevne mellomrom i samsvar med bestemmelsene i RGPD.

Hva er legitimiteten for behandlingen av dataene dine?

Behandlingen av dataene dine kan være basert på følgende juridiske grunnlag:

 • Samtykke fra interesserte parter til å avtale tjenester gjennom kontaktskjemaer, forespørsler om informasjon eller registrering i e-nyhetsbrev (abonnement på bloggen vår)
 • Berettiget interesse i behandlingen av våre klienters data i direkte markedsføringshandlinger og uttrykkelig samtykke fra den interesserte personen for alt knyttet til automatiske vurderinger og profilering.
 • Overholdelse av juridiske forpliktelser for å forhindre svindel, kommunikasjon med offentlige myndigheter og krav fra tredjeparter.
Hvor lenge beholder vi dataene dine?

Behandlingen av data for de beskrevne formålene vil fortsette i den tiden som er strengt nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen (for eksempel under varigheten av det kommersielle forholdet), samt for å overholde de juridiske forpliktelsene som oppstår fra behandlingen av data . dataen.

Hvilke mottakere blir dataene dine formidlet til?

I noen tilfeller, bare når det er nødvendig, vil THE CRAZY FIFTIES gi brukerdata til tredjeparter. Data vil imidlertid aldri bli solgt til tredjeparter. Eksterne tjenesteleverandører (for eksempel betalingsleverandører eller leveringsselskaper) som THE CRAZY FIFTIES samarbeider med kan bruke dataene til å tilby de tilsvarende tjenestene, men de vil ikke bruke slik informasjon til egne formål eller for overføring til tredjeparter.

THE CRAZY FIFTIES søker å sikre sikkerheten til personopplysninger når de sendes utenfor selskapet og sikrer at tredjeparts tjenesteleverandører respekterer konfidensialitet og har passende tiltak på plass for å beskytte personopplysninger. Disse tredjepartene har plikt til å sikre at informasjonen behandles i samsvar med personvernforskriftene.

I noen tilfeller kan loven kreve utlevering av personopplysninger til offentlige organer eller andre parter, kun det som er strengt nødvendig for å overholde slike juridiske forpliktelser.

Hvor er dataene dine lagret?

Vanligvis lagres data innenfor EU. Dataene som sendes til tredjeparter som ikke tilhører EU, vil vi sørge for at de tilbyr et tilstrekkelig beskyttelsesnivå fordi de har bindende bedriftsregler (BCR).

Hvilke rettigheter har du og hvordan kan du utøve dem?

Du kan styre kommunikasjonen din og utøve rettighetene dine ved å sende inn en forespørsel til følgende e-post: info@thecrazyfifties.es.

I henhold til bestemmelsene i RGPD kan du be om:

 • Rett til innsyn og retting (Art.15 og 16 RGPD og 13 og 13 og 14 LOPDGDD): Brukeren har rett til å få informasjon om THE CRAZY FIFTIES personopplysninger og til hvilke formål de har blitt brukt. Og brukeren har også rett til, når som helst, å be om en rettelse av eventuelle unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger.
 • Rett til sletting og til å bli glemt (Art.17 RGPD og 15 LOPDGDD): Brukeren har rett til å få sletting av personopplysninger som angår ham eller henne når personopplysningene ikke lenger er nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller behandlet på annen måte. Hvis du på noe tidspunkt har gitt ditt samtykke til behandling av personopplysninger, vil det alltid være mulighet for å trekke tilbake samtykket for eventuell fremtidig behandling som avhenger av det.
 • Rett til å begrense behandlingen: Brukeren har rett til å be om begrensning av behandlingen av deres personlige data, i så fall vil THE CRAZY FIFTIES bare beholde dem for å utøve eller forsvare krav.
 • Rett til å protestere (Art.21 og 22 RGPD og 18 LOPDGDD): Brukeren har rett til å motsette seg behandlingen av deres data i henhold til vilkårene gitt i artikkel 21 og 22 i GDPR. THE CRAZY FIFTIES informerer brukeren om at selv om brukeren motsetter seg visse behandlinger, kan THE CRAZY FIFTIES fortsette slik behandling dersom den er basert på et annet legitimt grunnlag, for eksempel for å yte tjenester eller for å overholde juridiske forpliktelser.
 • Rett til portabilitet (Art.20 RGPD OG 17 LOPDGDD): i noen tilfeller kan du be om en kopi av personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format for overføring til en annen ansvarlig.
 • Rett til ikke å bli underlagt individuelle avgjørelser: du kan be om at det ikke fattes avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert behandling, inkludert profilering, som gir rettsvirkninger eller påvirker den interesserte personen i betydelig grad.

I noen tilfeller kan forespørselen bli avvist hvis du ber om at data som er nødvendige for å overholde juridiske forpliktelser slettes.

På samme måte, hvis du har noen klager på behandlingen av dataene dine, kan du sende inn en klage til datatilsynet.

Hvem er ansvarlig for nøyaktigheten og sannheten til de oppgitte dataene?

Brukeren er alene ansvarlig for sannheten og riktigheten av dataene som er inkludert, og fritar THE CRAZY FIFTIES fra ethvert ansvar i denne forbindelse. Brukere garanterer og er i alle tilfelle ansvarlige for nøyaktigheten, gyldigheten og autentisiteten til de oppgitte personopplysningene, og forplikter seg til å holde dem oppdatert. Brukeren godtar å gi fullstendig og korrekt informasjon i registrerings- eller abonnementsskjemaet. THE CRAZY FIFTIES forbeholder seg retten til å si opp de avtalte tjenestene som er inngått med brukere, i tilfelle de oppgitte dataene er falske, ufullstendige, unøyaktige eller ikke oppdaterte.

THE CRAZY FIFTIES er ikke ansvarlig for sannheten til informasjon som ikke er dens egen skapelse og som en annen kilde er angitt for, og påtar seg derfor ikke noe ansvar for hypotetiske skader som kan oppstå ved bruk av nevnte informasjon.

THE CRAZY FIFTIES forbeholder seg retten til å oppdatere, endre eller slette informasjonen på nettsidene deres og kan til og med begrense eller ikke tillate tilgang til nevnte informasjon. THE CRAZY FIFTIES er fritatt fra ansvar for enhver skade eller skade som brukeren måtte lide som følge av feil, mangler eller utelatelser i informasjonen gitt av THE CRAZY FIFTIES når den kommer fra andre kilder enn de samme.

Likeledes bekrefter brukeren at de er over 14 år og at de har den nødvendige juridiske kapasiteten til å gi samtykke angående behandlingen av deres personopplysninger.

Hvordan behandler vi personopplysninger til mindreårige?

Våre tjenester er i prinsippet ikke spesifikt rettet mot mindreårige. Men i tilfelle noen av dem er rettet til mindreårige under fjorten år, i samsvar med artikkel 8 i RGPD og artikkel 7 i LO3/2018, av 5. desember (LOPDGDD), vil THE CRAZY FIFTIES kreve gyldig, fritt, utvetydig, spesifikt og informert samtykke fra deres juridiske verger til å behandle personopplysninger til mindreårige. I dette tilfellet vil DNI eller annen form for identifikasjon av personen som gir samtykke kreves.

Når det gjelder personer over fjorten år, kan opplysningene behandles med brukerens samtykke, unntatt i de tilfeller der loven krever bistand fra innehavere av foreldremyndighet eller vergemål.

Hvilke sikkerhetstiltak bruker vi for å beskytte dine personopplysninger?

THE CRAZY FIFTIES har tatt i bruk de lovpålagte sikkerhetsnivåene for beskyttelse av personopplysninger, og søker å installere alle andre tilleggsmidler og tekniske tiltak til disposisjon for å forhindre tap, misbruk, endring, uautorisert tilgang og tyveri av personopplysninger. til THE CRAZY FIFTIES.

THE CRAZY FIFTIES er ikke ansvarlig for hypotetiske skader eller tap som kan oppstå fra forstyrrelser, utelatelser, avbrudd, datavirus, telefonhavari eller frakoblinger i den operasjonelle funksjonen til dette elektroniske systemet, forårsaket av årsaker utenfor THE CRAZY FIFTIES kontroll; av forsinkelser eller blokkeringer i bruken av dette elektroniske systemet forårsaket av mangler eller overbelastning av telefonlinjer eller overbelastning i databehandlingssenteret, i internettsystemet eller i andre elektroniske systemer, samt skader som kan være forårsaket av tredjeparter. gjennom illegitim innblanding utenfor THE CRAZY FIFTIES kontroll. Brukeren må imidlertid være klar over at Internett-sikkerhetstiltak ikke er ugjennomtrengelige.

Lenker til andre nettsteder

På nettsiden www.thecrazyfifties.es kan det være lenker til andre nettsider. Ved å klikke på en av disse lenkene og gå inn på en ekstern nettside, vil besøket være underlagt personvernreglene til nevnte nettside, og THE CRAZY FIFTIES er adskilt fra enhver form for ansvar angående sin personvernpolicy.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Nettstedet og RRSS av THE CRAZY FIFTIES bruker informasjonskapsler for å optimalisere og tilpasse navigasjonen din gjennom den. Informasjonskapsler er fysiske informasjonsfiler som ligger på brukerens egen terminal. Informasjonen som samles inn gjennom informasjonskapsler tjener til å lette brukerens navigering gjennom portalen og optimalisere nettleseropplevelsen. Dataene som samles inn gjennom informasjonskapsler kan deles med skaperne deres, men ikke i noe tilfelle vil informasjonen som innhentes av dem være knyttet til personlige data eller data som kan identifisere brukeren.

Men hvis brukeren ikke ønsker at informasjonskapsler skal installeres på harddisken, har de muligheten til å konfigurere nettleseren på en slik måte at de hindrer installasjonen av disse filene. For mer informasjon se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Kan personvernreglene endres?

Denne personvernerklæringen kan bli endret. Vi anbefaler at du går gjennom personvernreglene med jevne mellomrom.